Softcups

Gebruikers Overeenkomst

Aansprakelijkheid EuroFemPro bv

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die www.softcup.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de www.softcup.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

EuroFemPro bv behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via www.softcup.nl

EuroFemPro bv verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webwinkels met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende winkel.

EuroFemPro bv is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Websites van derden

Op www.softcup.nl staan links opgenomen naar diverse websites. EuroFemPro bv is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites/webwinkels. Wanneer een consument vragen heeft over een website kan deze contact opnemen met de desbetreffende webwinkel.

Foutieve informatie

EuroFemPro bv toont producten van verschillende webwinkels. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webwinkels, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webwinkels dit niet tijdig doorgeven aan EuroFemPro bv.

EuroFemPro bv houdt de wijzigingen van de webwinkels zo goed mogelijk bij. EuroFemPro bv is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webwinkels hebben aangebracht.

Conflicten

EuroFemPro bv zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.